Registracija su esveikata.lt
Skambinkite I–V 8:00–18:00 (8 421) 69 046

Integruotos sveikatos priežiūros modelio pritaikymas poliligotų pacientų sveikatos priežiūrai pirminėje grandyje

 

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO „INTEGRUOTOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MODELIO PRITAIKYMAS POLILIGOTŲ PACIENTŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI PIRMINĖJE GRANDYJE“ ĮGYVENDINIMAS

 image002

Viešoji įstaiga Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centru (toliau – PPSPC), kartu su partneriais Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – VUL Santaros klinikos) Viešąja įstaiga Viešąja įstaiga Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centru (toliau – DPSPC), Viešąja įstaiga Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centru (toliau – APSPC) įgyvendina projektą Nr. 08.4.2-ESFA-K-616-01-0009 „Integruotos sveikatos priežiūros modelio pritaikymas poliligotų pacientų sveikatos priežiūrai pirminėje grandyje“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. rugsėjo mėn. 23 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. rugsėjo mėn. 23 d.

Projekto vertė – 902 814,11 Eur, iš jų 547 364,31 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, 355 449,80 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Pakruojo rajono PSPC projekto metu įsisavins 156 017,84 Eur.

Projekto tikslas - pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.

Projekto uždavinys - išbandyti inovatyvų paslaugų teikimo modelį dviem ir daugiau ligų sergančių pacientų gydymui.

Projekto veiklos:

- modelio išbandymas;

- sveikatos priežiūros specialistų mokymai.

Šiuo metu klinikinėje praktikoje yra taikomas į vieną ligą orientuotas sveikatos priežiūros modelis, dėl kurio poliligoti pacientai susiduria su fragmentuota sveikatos priežiūra, kurios rezultatas – nepakankama, neefektyvi, neveiksminga poliligotų pacientų priežiūra. Poliligotumas yra susijęs su kompleksine sveikatos priežiūra bei polifarmacija – dėl šių priežasčių padidėja potenciali nepageidaujamų reakcijų bei vaistų sąveikos rizika, galimas netinkamas vaistų vartojimas ar tarpusavyje nederančių vaistų paskyrimas. Poliligotų pacientų sveikatos priežiūros modelių kūrimas tampa prioritetu daugumoje sveikatos priežiūros sistemų, kurios vis dar yra orientuotos į ūmines, o ne lėtines ligas, todėl būtina sukurti kompleksinį poliligotų pacientų sveikatos priežiūros modelį, pagrįstą komandinio darbo principais, kuris pagerintų poliligotų pacientų sveikatos priežiūros kokybę. Pirminė poliligotų pacientų sveikatos priežiūra turi būti koordinuojama ir valdoma, siekiant sumažinti netinkamo gydymo riziką.

Vienas plačiausiai Europoje išbandytų dviem ar daugiau lėtinių ligų sergančių pacientų priežiūros modelių yra įgyvendinti pagal projektus CHRODIS, CHRODIS PLUS. Santaros klinikos svariai prisidėjo prie šių projektų įgyvendinimo, Santaros klinikų specialistai turi unikalios patirties šio modelio rengime ir išbandyme, todėl buvo pasirinktas šis modelis išbandyti jį platesniu mastu. Modelis bus išbandomas 4 Lietuvos pirminės sveikatos priežiūros centruose Druskininkuose, Pakruojyje, Aukštadvaryje ir Vilniuje.

Pasirinkto išbandyti modelio komponenčių efektyvumas yra įvertintas ir žinomas, tačiau nėra duomenų, kaip toks modelis veiktų keliose skirtingo dydžio sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose yra nuo pusantro iki keliolikos tūkstančių prisiregistravusių pacientų.

Projekto rezultatai

Tikimasi, kad įgyvendinus  projektą pagerės dviem ir daugiau lėtinių ligų sergančių pacientų sveikatos priežiūros paslaugos ir šių pacientų gyvenimo kokybė, sumažės jų apsilankymų skaičius pirminės sveikatos priežiūros įstaigose ir hospitalizacijų skaičius. Tikimasi, kad projekto dėka šeimos gydytojai turi naują efektyvų metodą gydyti poliligotus pacientus. Taip pat planuojama, kad pagerės šeimos gydytojų ir gydytojų specialistų bendradarbiavimo efektyvumas, kas leistų ne tik pasiekti geresnių gydymo rezultatų bet ir efektyviai planuoti pacientų gydymui skirtą laiką ir resursus. Projekto rezultatai sudarys prielaidas administracijos darbuotojams efektyviau planuoti gydytojų darbo laiką, naudoti sveikatos priežiūros resursus, sumažinti ligoninėms kainuojančių hospitalizacijų ir išvengtinų pacientų vizitų skaičių. Visi šie rezultatai sudarys prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugas dviem ir daugiau ligų sergantiems pacientams bei leis efektyviau panaudoti sveikatos priežiūrai skiriamus išteklius.